Pyrimidine ແມ່ນທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ມີກິ່ນຫອມຄ້າຍຄືກັບ pyridine. ຫນຶ່ງໃນສາມ diazines (heterocyclics ຫົກກັບສອງອະຕອມໄນໂຕຣເຈນໃນວົງ), ມັນມີອະຕອມໄນໂຕຣເຈນຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງ 1 ແລະ 3 ໃນວົງ .:250 diazines ອື່ນໆແມ່ນ pyrazine (ປະລໍາມະນູໄນໂຕຣເຈນຢູ່ຕໍາແຫນ່ງ 1 ແລະ 4) ແລະ pyridazine (ປະລໍາມະນູໄນໂຕຣເຈນຢູ່ຕໍາແຫນ່ງ 1 ແລະ 2). ໃນອາຊິດ nucleic, ສາມປະເພດຂອງ nucleobases ແມ່ນ derivatives pyrimidine: cytosine (C), thymine (T), ແລະ uracil (U).

ສະແດງທັງຫມົດ 9 ຜົນການຄົ້ນຫາ