Pyrazine ແມ່ນທາດປະສົມອົງຄະທາດທີ່ມີທາດປະສົມກຽດທີ່ມີສູດເຄມີ C4H4N2.

Pyrazine ແມ່ນໂມເລກຸນສົມທຽບກັບກຸ່ມຈຸດ D2h. Pyrazine ແມ່ນຫນ້ອຍພື້ນຖານກ່ວາ pyridine, pyridazine ແລະ pyrimidine.

ສິ່ງປັ່ນປ່ວນເຊັ່ນ: ໂປຼຕີນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີສໍາລັບຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງພວກເຂົາ, ຢາຕ້ານເຊື້ອແລະພະຍາດເບື່ອຫນ່າຍ.

ສະແດງທັງຫມົດ 4 ຜົນການຄົ້ນຫາ