Category Archives: ເນື້ອໃນ CMO

Alex Rodriges

Alex Rodriges

ຫຼາຍກວ່າປະສົບການທີ່ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 10 ປີໃນຂົງເຂດການສັງເຄາະທາງເຄມີອິນຊີ, ໄດ້ເຮັດວຽກໃນ GSK, ຮັບຜິດຊອບການຂາຍໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ໄດ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຍອດຢ້ຽມ.

ສືບຕໍ່ການອ່ານ